สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  6245/2556

เงินทดแทน  ประกันสังคม

 

พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 (ม. 13)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)

         การประสบอันตรายของลูกจ้างโจทก์เนื่องจากการทำงาน ทำให้กระดูกเรเดียส และกระดูกอัลนา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและขนาดต่างกัน  รวมทั้งชื่อเรียกทางการแพทย์ต่างกัน นั้นหัก  โดยกระดูกเรเดียส หักเป็น 3 ท่อน  ส่วนกระดูกอัลนา หักเป็น 2 ท่อน  แพทย์ทำการผ่านัด โดยใช้โลหะเชื่อมกระดูกแขนทั้งสองชิ้น ให้เข้าด้วยกัน  ถือว่า เป็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่ง และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข การที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนปฏิเสธไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 35,000 บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพรบ.เงินทดแทน พ.ศ.  2537 ข้อ 2 (2)
 

        ********************************************************

      ย่อและรวบรวมโดย :        ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 
                                    Ms. SASINUN CHONGTHANAPIPAT
                                    SASINUN ATTORNEY AT LAW
                                             รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  ปรึกษากฎหมาย
                                             คดีแรงงาน  คดีแพ่ง  ครอบครัว มรดก  ผู้บริโภค สัญญา และ
                                             ด้านกฎหมายอื่นๆ
                                    (THAI & ENGLISH)  (Tel.  089-8811786)


บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright