สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

 

การให้บริการคุณคือความภาคภูมิใจของเรา    

     บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙ บนถนนสีลมใจกลางถิ่นธุรกิจของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรามีผู้เชี่ยวชาญการจัดการ และมีประสบการณ์คอยให้บริการ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทตัวแทนรับส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของประเทศไทย

   บริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการ ย้ายมาเปิดอาคารสำนักงานของตนเองที่ ๓๖๐/๒๑-๒๒ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ย้ายมาสำนักงานเลขที่ ๕๐๗/๓๒๑ อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ ๓๑ (หมุ่บ้านนครไทย ซอย ๔) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซเพรส โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงค์โปร์

     บริษัทฯ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า และกระจายสินค้าทั้งทางบก เรือ และทางอากาศ, ให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อฝากเก็บสินค้าทั้วไป และสินค้าควบคุม, ให้บริการแบ่งแยก จัดประเภท คัดเลือก การแบ่งบรรจุ การปิดฉลาก, ให้บริการจัดหา จัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าไปยังภายใน และภายนอกประเทศ โดยผู้มีความรู้, ความชำนาญ และมีประสบการณ์

     บริษัท เฟรท ลิ๊งค์ส เอ๊กซ์เพรส จำกัด เปิดสำนักงานให้บริการในหลายประเทศ ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจตัวแทนรับส่งสินค้าระหว่างประเทศชั้นนำ เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ มาเลเซีย, ฮ่องกง และออสเตรเลีย เป็นต้น และยังมีตัวแทนเครือข่ายรอบโลกที่รองรับการให้บริการ บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นบริษัทตัวแทนรับส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศไทยจากประสบการณ์อันยาวนานที่ลูกค้าหลายท่านไว้วางใจใช้บริการมากว่า ๓๐ ปี บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถจัดการ และให้บริการนำเข้า และส่งออกสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศอย่างครบวงจร ได้แก่ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า, ให้บริการจัดหาแรงงาน เพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสินค้า, แบ่งบรรจุสินค้า, จัดประเภท คัดเลือก การแบ่งบรรจุสินค้า เพื่อขนถ่าย รวมถึงการให้บริการเดินพิธีการศุลกากร บริษัทฯ จะรักษาชื่อเสียง และพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย

     บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ทำการขนส่งจากประเทศลาว, กัมพูชา และยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ครอบคลุมเครือข่ายจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตทั่วโลก ที่มีประสิทธิภาด้านการจัดการการบรรทุกสินค้าไปยังทวีปยุโรป, สหรัฐอเมริกา, แอฟริกา, ออสเตรเลีย และตะวันออกไกล

 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright