สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  978/2556

ทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา เลิกจ้างได้หรือไม่

 

ปพพ. มาตรา 583
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มาตรา 17, มาตรา 116, มาตรา 119)
พรบ. จัดตั้งศาลแรงงาน พ.ศ. 2522 (มาตรา 54)

ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า หนังสือเลิกจ้างได้ระบุว่า โจทก์ทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชาขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่     โดยชกที่ใบหน้า บริเวณปาก และศีรษะ   การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า มิได้ระบุเหตุไว้ในหนังสือเลิกจ้าง จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง  ต้องห้ามมิให้อุทธณ์  ตามพรบ.จัดตั้งศาลแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง   และการกระทำของโจทก์แสดงว่า โจทก์มิได้มีความยำเกรงต่อผู้บังคับบัญชา  ทั้งมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือข้อบังคับการเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ระบุห้ามไว้  การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง  จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้

********************************************************
           ย่อและรวบรวมโดย :      
                                             ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 
                                    Ms. SASINUN CHONGTHANAPIPAT
                                    SASINUN ATTORNEY AT LAW
                                             รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  ปรึกษากฎหมาย
                                             คดีแรงงาน  คดีแพ่ง  ครอบครัว มรดก  ผู้บริโภค สัญญา และ
                                             ด้านกฎหมายอื่นๆ
                                    (THAI & ENGLISH)  (Tel.  089-8811786)

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright