สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  13587/2556

พฤติการณ์ซึ่งเป็นการเล็งเห็นผล ก่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่พนักงาน
เป็นการจงใจทำให้นายจ้างเสียหายหรือไม่

 

ปพพ. มาตรา 583
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มาตรา 119)

 
โจทก์เป็นเจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม  ได้รับมอบหมายจากจำเลย ซึ่งเป็นนายจ้างให้ไปทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องการย้ายสถานประกอบการ และให้พนักงานแสดงความประสงค์เกี่ยวกับเรื่องการย้ายที่ทำงานใหม่  แต่โจทก์กลับไปบอกพนักงานว่า  จำเลยต้องการหาทางบีบพนักงานให้ออกจากงาน  อีกทั้งยังแจ้งกับพนักงานอีกด้วยว่า  หากพนักงานใดแสดงความประสงค์จะย้ายไปทำงานที่แห่งใหม่แล้ว  ไม่ยอมไป  ก็จะถูกฟ้องคดี    ซึ่งไม่เป็นความจริงนั้น    พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการเล็งเห็นผลได้ว่า อาจก่อให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างพนักงานกับจำเลย  เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตแล้ว  ยังเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์  ย่อและรวบรวมโดย :     


ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์
Ms. SASINUN CHONGTHANAPIPAT
SASINUN ATTORNEY AT LAW
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  ปรึกษากฎหมาย
คดีแรงงาน  คดีแพ่ง  ครอบครัว มรดก  ผู้บริโภค สัญญา และ
ด้านกฎหมายอื่นๆ
(THAI & ENGLISH)  (Tel.  089-8811786)

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright