สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เรียนท่านผู้นำเข้า

บริษัทได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร เรื่อง ท่านสามารถสืบค้นพิกัดสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

โดยระบุพิกัดศุลกากร ผลที่ได้รับคือชื่อหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เป็นของต้องห้ามต้องกำกัดกรณีนำเข้า ส่งออก

หรือทั้งนำเข้า-ส่งออก โดยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมศุลกากร www.customs.go.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ขอแสดงความนับถือ
ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright