สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5993/2556

การซื้อขายที่ดิน เกิดจากผลการชี้ช่องจัดการ โดยสำเร็จในภายหลัง
นายหน้าที่ดิน มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จหรือไม่

 

 ป.พ.พ.มาตรา  845, 846โจทก์เป็นผู้ประสานงานในการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินพิพาทกับจำเลย      โดยเจ้าของที่ดินพิพาท
มีการเจรจาต่อรองราคากับจำเลย       แม้การซื้อขายในขณะนั้น ยังไม่ตอบตกลง       แต่ต่อมามีการซื้อขายกันในภายหลัง  ถือว่า  การซื้อขายที่ดินพิพาทได้ทำกันสำเร็จ  เนื่องจากผลการที่โจทก์เป็นนายหน้าชี้ช่องจัดการ   การที่จำเลยบอกแก่นายหน้าทุกคนขอให้หาซื้อทิ่ดินให้แก่จำเลย    และโจทก์ได้มีการนำที่ดินที่พิพาทมาเสนอ  แสดงว่า จำเลยตกลงจ่ายค่าบำเหน็จนายหน้าให้แก่ผู้ชี้ช่องให้จำเลยซื้อที่ดิน         โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จนายหน้า
จากจำเลย


            ****************************************************************************


ย่อและรวบรวมโดย :  

                        ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์  (Tel. 089-8811786)
                        SASINUN CHONGTHANAPIPAT -  SASINUN ATTORNEY AT LAW
                        รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  ปรึกษากฎหมาย
                        คดีแรงงาน  คดีแพ่ง  ครอบครัว มรดก  ผู้บริโภค สัญญา และด้านกฎหมายอื่นๆ
                        (THAI & ENGLISH)

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright