สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?
เรียน ท่านลูกค้า
เรื่อง การ ใช้สิทธิ์ประโยชน์ การค้า เสรี ภายใต้ form E สำหรับ กลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขอแจ้งให้ทราบว่า  การค้า เสรี จีน- อาเซียนใช้ form E
ส่วนการค้าเสรีในกลุ่ม ประเทศ สมาชิก อาเซียนใช้ form D

ถ้า เอเยนต์ หรือลูกค้า ของเรา ต้องการ form E ไป มาเลเซียก็ทำได้

เพราะ การ ไทย-มาเลเซีย อยู่ทั้ง ใน ข้อตกลงการเสร๊ จีน- อาเซียน (form E  )
และ  การค้าเสรี อาเซียน   (form D)

ไม่ได้ผิดข้อตกลง  หรือ ผิด พิธีการศุลกากร   และ บางครั้ง ในบาง พิกัดในการเสียภาษีนำเข้า 
ภายใต้ การค้าเสรีจีน- อาเซียน อาจจะถูกว่า การค้าเสรีในกลุ่ม ประเทศ สมาชิก อาเซียน

มันเป็นสิทธิที่เราสามารถเลือกใช้ ได้

วิชัย จงธนพิพัฒน์
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright