สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เรียน  ท่านสมาชิก

        เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมศุลกากรและภาคเอกชน ได้มีการหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการขอสงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากรใน ภายหลัง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา มีการพิจารณาประเด็นที่ตัวแทนผู้นำของเข้าขอ หารือกรณีการสงวนสิทธิของคืนอากร ซึ่งประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ผู้นำของเข้า ต้องบันทึกสงวนสิทธิขอคืนอากรไว้ในช่อง remark แต่ต่อมากรม ศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2556 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวน การทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) กำหนดให้ในการขอสงวนสิทธิ ต่างๆให้ผู้นำเข้าของเข้าเลือกใส่เหตุผลการขอสงวนสิทธิโต้ แย้ง เช่น P14 (ขอสงวนสิทธิการใช้สิทธิ พิเศษตามมาตรา 14) ทำให้ผู้นำของเข้าไม่แน่ใจจึงขอหารือและขอทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

เอกสาร

แนวทางปฏิบัติกรณีการขอสงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากรในภายหลัง.pdf
ประกาศกรมศุลกากรที่ 23.2556 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import).pdf

 

เจ้าหน้าที่สมาคม

สมาคมชิปปิ้ง แห่งประเทศไทย  (CTAT)
www.ctat.or.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FB : สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
Tel : 02-2491995 ,02-3502845-6

Mobile : 086-3232268 , 081-9363398 
Fax. : 02-2495732 , 02-6719663

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright