สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เรียน  ท่านสมาชิก

        เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทาง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าไม้และของทำด้วยไม้ ในระบบ National Single Window (NSW) ระหว่างกรมศุลกากรและกรม ป่าไม้ เพื่อกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้าและของทำด้วยไม้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากรพุทธศักราช 2469 จึงออกประกาศไว้และให้มีผลบังใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


เอกสารประกอบ

 
เจ้าหน้าที่สมาคม

สมาคมชิปปิ้ง แห่งประเทศไทย  (CTAT)
www.ctat.or.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FB : สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
Tel : 02-2491995 ,02-3502845-6

Mobile : 086-3232268 , 081-9363398 
Fax. : 02-2495732 , 02-6719663

 

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright