สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เรียน   สมาชิกทาฟ่า

สมาคมฯ ขอสรุปประเด็นและคำถาม ความคิดเห็นจากการรับฟังการสัมมนาเรื่อง พ.ร.บ. การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ (Air Carriage of Goods Act B.E. 2558) เมื่อในวัน อังคารที่ 28 กรกฎาคม2558 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ความเห็นของทนายในการใช้กฎหมาย MTO เข้าต่อสู้คดีที่มีข้อ จำกัดความรับผิดที่น้อยกว่า  น่าจะเป็นมุมมองหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดเห็นของทนายเท่านั้น แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุป เนื่องจากกฎหมายได้มีผลบังคับใช้ไม่นาน และยังไม่มีผลการต่อสู้คดีให้เปรียบเทียบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอ แสดงความนับถือ
สมาคมทาฟ่า

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright