สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

 

บริการส่งออกสินค้า ครบวงจร

     ตั้งแต่ดำเนินการจัดหาการขนส่งสินค้าออก การจัดทำเอกสารที่ใช้ในพิธีการส่งออก
ทางศุลกากร  ตลอดจนยื่นขอฟอร์มต่างๆ

1.  บริการเคลียร์สินค้าทางเรือ
     1.1  ส่งออกแบบตู้คอนเทนเนอร์:        
           -   แบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL)
           -   แบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)
     1.2  ส่งออกแบบ BULK เทกอง

 2.  บริการเคลียร์สินค้าทางอากาศ

 3.  จัดหา AIR / SEA FREIGHT

 4.  จัดหารถขนส่งสินค้า
      4.1  รถหัวลาก
      4.2  รถขนส่ง

5.  จัดหาประกันภัยสินค้าทางเรือ / อากาศ

6.  บริการอื่น ๆ
     6.1  ยื่นขอฟอร์มแหล่งกำเนิดสินค้า
     6.2  ยื่นขอรับรองเอกสาร LEGALIZATION
     6.3  ยื่นขอตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
507/321 อาคาร เฟรทลิ้งค์ส ซอย สาธุ-ประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนนสาธุ-ประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2210-2888    โทรสาร : แผนกเอกสารขาออก 0-2674-3720 / แผนกขาเข้า 0-2674-3722/
ฝ่ายการตลาด (แผนกขาย) 0-2674-3725 /แผนกโลจิสติกส์ 0-2674-3725 /แผนกคอนโซล 0-2674-3725
/ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0-2210-2889 /ฝ่ายบุคคลและธุรการ 0-2210-2899
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright