สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้น อาจทำให้ทางหลวงเสียหาย

เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 ลงวัน ที่ 9 มีนาคม 2558 เลื่อน วันบังคับใช้ออกไปเป็นวัน ที่ 1 กันยายน 2558 นั้น

กรมการ ขนส่งทางบกได้มีหนังสือมายังสภาหอ การ ค้าฯ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวแล้ว

จึงขอ เรียนประชาสัมพันธ์มายังคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้เตรียมการและดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป


รายละเอียดตามแนบ


 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายวิชัย จงธนพิพัฒน์ 

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright