สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

ตอนที่ 2

ASEAN Free Trade Area : AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า การใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีต่างๆ เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีต่างๆ ได้แก่

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ใช้ Form E

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย ใช้ Form FTA

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน-อินเดีย ใช้ Form AI

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ใช้ Form FTA

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ใช้ Form AANZ

  • ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ใช้ Form JTEPA

  • ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น ใช้ Form AJ

  • ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี อาเซียน-เกาหลี ใช้ Form AK

อ้างอิงแหล่งที่มา กรมศุลกากร

สนใจนำเข้าและส่งออกทั้งทางเรือ และทางแอร์ พิธีการทางด้านศุลกากร

สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ จิตรชญา สุทธิวงศ์ - NANCY 084-0753760

หรือส่งอีเมลหาเรา Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright