สำรวจความตื่นเต้นของสล็อตออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เปิดตัวสล็อต Mafia อันน่าตื่นเต้น: สุดยอดคู่มือของคุณ จะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ได้อย่างไร?

ตอนที่1

ASEAN Free Trade Area : AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน

FORM D หรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบดี (Certificate of Origin Form D) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน(ASEAN Free Trade Area : AFTA) สำหรับสินค้าที่ส่งไปประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมี 10 ประเทศ ได้แก่ 1.ไทย 2.พม่า 3.ลาว 4.วียดนาม 5.ฟิลิปปินส์ 6.กัมพูชา 7.มาเลเซีย8.สิงคโปร์ 9.บรูไน 10.อินโดนีเซีย

อ้างอิงแหล่งที่มา กรมศุลกากร

สนใจนำเข้าและส่งออกทั้งทางเรือ และทางแอร์ พิธีการทางด้านศุลกากร

สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ จิตรชญา สุทธิวงศ์ - NANCY 084-0753760

หรือส่งอีเมลหาเรา Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
507/321 Freight Links Building. Soi Sathu Pradit 31 (Nakornthai Soi 4), Sathu Pradit Road
Chong Nonsi Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2210-2888,  fax: Export 0-2674-3720 Import 0-2674-3722 Marketting 0-2674-3725 Logistics 0-2674-3725
Consol 0-2674-3725 Account 0-2210-2889 Personnel 0-2210-2899 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD © 2016 Copyright