• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พม่าเดินหน้าต่อเนื่อง โครงการท่าเรือทวาย

E-mail Print PDF

พม่าเดินหน้าต่อเนื่อง โครงการท่าเรือทวาย

พม่าเชื่อมั่นโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึก และเขตอุตสาหกรรมพิเศษเมืองทวาย ยังเดินหน้าต่อไปแม้มีอุปสรรคหลายประการ...

นาย ทิน เมือง เว เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยของพม่า กล่าวให้คำมั่นถึงโครงการใหญ่มูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สร้างท่าเรือน้ำลึกและเขตอุตสาหกรรมพิเศษเมืองทวาย ทางภาคใต้ของประเทศ ยังต้องดำเนินการต่อไป แม้ว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลายประการ ทั้งด้านการลงทุนและการถูกประท้วงต่อต้าน เพราะเหล่านักลงทุนจากทั่วโลกต่างมุ่งเข้ามาลงทุนธุรกิจในพม่าอย่างคับคั่ง

ข่าว แจ้งว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของโครงการนี้ คือการก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 4 ช่องทางจราจร ระยะทาง 132 กม. มูลค่าก่อสร้างราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เชื่อมท่าเรือทวายกับชายแดนไทยด้านจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ได้รับสัมปทานโครงการก่อสร้างนี้คือบริษัทอิตาเลียน-ไทย ซึ่งเข้าไปทำข้อตกลงกับการท่าเรือของพม่าตั้งแต่ปี 2551 แต่การก่อสร้างดำเนินการต่างๆ ยังล่าช้า เนื่องจากปัญหาหนี้สินของบริษัทอิตาเลียน-ไทย อีกทั้ง ปัญหาความล่าช้าในการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างท่าเรือและเขตอุตสาหกรรมทวาย ขนาด 250 ตารางกิโลเมตร รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่ กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 4,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเพิ่งถูกรัฐบาลพม่าสั่งระงับการก่อสร้างไป เนื่องจากถูกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประท้วง

อย่างไรก็ตาม บริษัทอิตาเลียน-ไทย อ้างว่า โครงการสร้างถนนจากท่าเรือทวายถึงชายแดนไทย จะแล้วเสร็จเปิดดำเนินการได้ ภายในปลายปี 2558 พร้อมกับท่าเรือทวายและระบบสาธารณูปโภคครบครัน รวมถึงโรงไฟฟ้าขนาดการผลิตไฟฟ้า 400 เมกะวัตต์ ส่วนแผนขยายถนนเป็น 8 เลน อาจดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2560.

Last Updated on Monday, 28 May 2012 16:35